Upravit stránku

Monitorovací software - CNC sensor

CNC sensor je aplikace vytvořená vlastními silami společnosti v-tech s.r.o. Účelem aplikace je sběr a vyhodnocení strojních dat z cnc obráběcích strojů. Tento projekt vznikl z požadavku vlastní strojírenské výroby, která trpěla nedostatkem reálných dat pro její řízení a hladký chod. Cílem bylo vytvořit aplikaci, jejíž pořízovací cena nebude závratné částky a poskytne důležitá data potřebná pro plánování výroby, vytížení výrobní technologie, motivaci zaměstnanců, ekonomické zhodnocení výroby. Aplikace je určená především pro společnosti menšího rozsahu, které si nemohou dovolit pořízení drahého a složitého programu a chtějí mít výrobní data ihned k dispozici. Aplikaci lze libovolně rozšiřovat či upravovat dle konkrétních požadavků zákazníka.

Bližší informace připravujeme

 • On-line

  On-line dashboard je hlavní stránka, která udává aktuální stav strojů. Jednotlivé stavy strojů jsou graficky znázorněny, aby obsluha či mistr výroby v případě nepřítomnosti ve výrobní hale měl aktuální informaci o dění na tomto pracovišti.

  Zelená signalizace - výrobní cyklus

  Modrá signalizace - seřizování stroje

  Žlutá signalizace - prostoj

  Červená signalizace - alarm

  Stránku dashboardu lze v případě více výrobních hal promítat na velkoformátových obrazovkách a mít tak okamžitý přehled o stavu všech strojů.

 • Výrobní data

  Přehled chronologicky řazené proběhlé výroby celkově, či na jednotlivých strojích, které lze vybrat z rolovacího menu.

  Přehledně zobrazuje primární data:

  • začátek výroby
  • doba výroby v hodinách
  • počet vyrobených kusů
  • jednotkový čas na kus
  • stavy posuvů a overidů v průběhu výroby
 • Statistika výroby

  Grafické zobrazení běhu výroby na jednotlivých strojích v časových periodách:

  • den
  • týden
  • měsíc
  • rok

  Vyhodnocení z hlediska chodu stroje a proběhlého dne, týdne, měsíce, roku

  Vhodný ukazatel pro stanovení vytíženosti výrobních strojů.

 • Program

  Chronologicky řazené zakázky vztahující se ke konkrétnému dílu (programu). Z rolovacího seznamu si vyberete díl, který chcete analyzovat a sledovat parametry:

  • počet vyrobených kusů
  • počet vyrobených zmetků
  • jednotkový čas na 1 kus
  • procentuelní hodnoty výroby, seřizovacího času, prostoje a poruchy
  • hodinová sazba stroje, která se odvíjí od jednotkové ceny za obrobení jednoho kusu
  • jméno seřizovače dílu (připravujeme)
  • jméno obsluhy stroje (připravujeme)
 • Časová osa výroby
  Časová osa zobrazuje stav stroje, v jakém se nacházel a jaký výrobek byl v produkci. Graf je přehledné rozfázován do jednotlivých dní po týdenní periodě. V této sekci aplikace lze rychle a přehledně identifikovat prostoj či poruchu a navrhnout opatření pro její eliminaci.
 • Seznam alarmů

  Soupis alarmů a chybových hlášení, která nastanou během chodu stroje. Zaznamenávají se zde hlášení např. o přetížení stroje či náhlé kolizi, která může poškodit stroje. Cílem je informovat o této skutečnosti řídící pracovníky, tak aby byli schopni udělat patřičná opatření k její eliminaci či opravě.

 • Řídící systémy

  V současné době lze zpracovávat data z řídídích systémů:

  • Mazatrol Matrix, Smart
  • Fanuc Focas
  • Siemens Sinumerik